Review Vỏ Lốp CHAMPION bị ăn Đinh Khủng

Vỏ Lốp CHAMPION: Ăn Đinh Khủng cả đêm qua chủ xe ráng chạy về nhà. sáng hôm sau lính không biết lấy xe chở hàng đi giao hàng luôn bởi vì anh ấy không có cảm giác vỏ bị xẹp. Chất lượng siêu đỉnh.